SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** PEKERJA CEMERLANG RAKYAT SEJAHTERA***CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2020 : PEKERJA TUNJANG KELESTARTIAN NEGARA

12 Januari 2021

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN, KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK SAMBUTAN HARI PEKERJA CUEPACS 2021

 Media CUEPACS
12/1/2021 


KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(Pendaftaran No 195)

 

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN             

 

KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK SAMBUTAN HARI PEKERJA CUEPACS 2021

 

NO SEBUTHARGA : BIL 1/2021                                    Tarikh : 11 JANUARI 2021

 

 

KEPADA :

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

 

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:

CUEPACS

Tingkat 1, Wisma CUEPACS

Jalan Gajah Off Jalan Yew

Pudu

55100 Kuala Lumpur.

 

1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 26 JANUARI 2021, tidak lewat dari jam 12.45 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 1/2021

 

3.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.

 

4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

5.       Sebutharga  hendaklah sah selama  30 HARI selepas itu.

 

6.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

 

BIL

PERKARA

HARGA SEUNIT

KUANTITI

JUMLAH HARGA

 

01

 

 

 

 

 

Membekal Baju Korporat dan mencetak logo CUEPACS di baju. Jenis kain Comb Cottons  warna ………………… (Pelbagai Saiz) :

                        Lelaki  : Wanita

                7XL :   1                

                6XL :   2 

                5XL :   8             3

                4XL :   15           4

                3XL :   100         42

                2XL :   340         80

                XL   :   615        188

                L     :   490        200

                M    :   180        175

                S     :   11          15

                XS   :                1

Catitan: Semua penender adalah dikehendaki untuk memberi contoh corak reka bentuk  Baju Korporat Comb Cottons warna …………….. dan warna tambahan bagi membentuk corak menarik dibenarkan (tidak di kembalikan)

  

 

2,500

 

 

 

 


Jumlah

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………...............

 

……………………………………………………………………………………………………………...

 

Tempoh bekalan boleh dihantar : ……………………………………………………………..

 

[ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].

 

Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

Nama penuh pengurus                 :……………………………………….

 

Tandatangan dan cop penender             :……………………………………….

 

Alamat                   :………………………………………..

 

Tarikh :………………………………..                                        ……………………………………….


Tiada ulasan: