SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** PEKERJA CEMERLANG RAKYAT SEJAHTERA***CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2018 : MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN MENGUNGGULI KEPAKARAN

19 November 2015

KERJA-KERJA : MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJITERIMA KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA MATA HAWA DINGIN UNTUK PEJABAT CUEPACS NO.34A, JALAN GAJAH OF JALAN YEW, PUDU, 55100 KUALA LUMPUR.

Media CUEPACS

KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM
PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]
(Pendaftaran No 195)

SEBUTHARGA/TENDER BAGI KERJA-KERJA  PERKHIDMATAN ELEKTRIK

KERJA-KERJA : MEMBEKAL,  MENGHANTAR  DAN MENGUJITERIMA  KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA MATA HAWA DINGIN UNTUK PEJABAT CUEPACS NO.34A, JALAN GAJAH OF JALAN YEW, PUDU, 55100 KUALA LUMPUR.

NO SEBUTHARGA : BIL 1/2015 (E)                            Tarikh : 19 November 2015


KEPADA :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………


Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:
CUEPACS
Tingkat 1, Wisma CUEPACS
Jalan Gajah Off Jalan Yew
Pudu
55100 Kuala Lumpur.


1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 3 Disember 2015, tidak lewat dari jam 12.00 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 1/2015 (E)

3.       Satu lawatan tapak akan diadakan pada 26  November 2015 jam 10.00 pagi di Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off  Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur

3.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS 34A, Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.

4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

5.       Sebutharga  hendaklah sah selama  30 HARI selepas itu.

6.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.


BIL
PERKARA
HARGA SEUNIT
KUANTITI
JUMLAH HARGA

01

02


03

Semua Pendawqai mengunakan Konduit uPVC lengkap dengan Assoseries

Mata penghawadingin mengunakan kabel 4mm. Sq I/d 1 x 4mm. Sq kabel CPC. Berserta mengunakan 20A DP Switch.

 Panel Suiz berperisai logam


Baiki semula plaster siling termasuk menampal, mengecat mana-mana ruang kerja yang terbabit sehingga seperti sediaada serta membuang semua sampah
Sarap ketempat yang dibenarkanBil.

Bil.


-

32

3


PukalJumlah keseluruhan
Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………...............

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….

Tempoh bekalan boleh dihantar : ……………………………………………………………..

[ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].
Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

Nama penuh pengurus                 :……………………………………….

Tandatangan dan cop penender             :……………………………………….

Alamat                   :………………………………………..

…………………………………………
…………………………………………
Tarikh :………………………………..

1 ulasan:

Mahmood Adam berkata...

PENDAWQAI tu apa benda?

senonoh la sikit kalau mengeja.