SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** PEKERJA TONGGAK KEMAKMURAN NEGARA

26 November 2016

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN BUKU CATATAN [DAIRI] BAGI KEGUNAAN CUEPACS SESI 2016-2019

KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM
PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]
(Pendaftaran No 195)
SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN
KERJA-KERJA BEKALAN BUKU CATATAN [DAIRI] BAGI KEGUNAAN CUEPACS SESI 2016-2019
NO SEBUTHARGA : BIL 5/2016                                                Tarikh : 24 November 2016
KEPADA :
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:
CUEPACS
Tingkat 1, Wisma CUEPACS
Jalan Gajah Off Jalan Yew
Pudu
55100 Kuala Lumpur.
1. Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.
2. Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 24 November 2016, tidak lewat dari jam 11.00 pagi. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No.5/2016 : Perbekalan Dairi.
3. Semua penender hendaklah wajib hadir dengan sendiri untuk melihat contoh diari dan mengambil borang tender/sebutharga mulai 8 Disember 2016 jam 10.00 pagi.
4. Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu.
5. Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.
6. Sebutharga hendaklah sah selama 30 HARI selepas itu.
7. Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.BIL
PERKARA
KUANTITI
HARGA
01
Perbekalan Diari/Buku Catatan CUEPACS yang mengandungi:
 1. Kulit
 2. Visi CUEPACS
 3. Misi CUEPACS
 4. Keterangan peribadi
 5. Pegawai Tertinggi CUEPACS
 6. Ahli Majlis Tertinggi
 7. Pengerusi/Setiausaha Bahagian CUEPACS
 8. Kalender 2016, 2017 2018
 9. Takwim Persekolahan
 10. Takwim 1434 & 1435H
 11. Cuti Umum Malaysia
 12. Jadual Perancangan Bulanan Jan-Dec
 13. Nota Catatan 100 mukasurat
 14. Catatan telepon
 15. Jarak Kilometer Bandar
250 unit

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………...............
……………………………………………………………………………………………………………...
Tempoh bekalan boleh dihantar : ……………………………………………………………..
[ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].
Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas.
Nama penuh pengurus :……………………………………….
Tandatangan dan cop penender :……………………………………….
Alamat :………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
Tarikh :………………………………..

Tiada ulasan: