SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2023 : PEKERJA BERINTIGRITI TUNJANG NEGARA MADANI*** SAMBUTAN HARI PEKERJA 1 MEI 2023

26 Disember 2023

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK SAMBUTAN HARI PEKERJA CUEPACS 2024

 Cuepacs
26/12/2023


KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(No Pendaftaran : 195)

 

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN             

 

KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK SAMBUTAN HARI PEKERJA CUEPACS 2024

 

 

NO SEBUTHARGA : BIL 2/2023                                       Tarikh : 26 DISEMBER 2023

 

 

 

KEPADA :

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

 

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:

CUEPACS

Tingkat 1, Wisma CUEPACS

Jalan Gajah Off Jalan Yew

Pudu

55100 Kuala Lumpur.

 

1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 9 JANUARI 2024, tidak lewat dari jam 12.45 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 2/2023

 

3.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.

 

4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

5.       Penender mestilah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan menyertakan penyata bank.

 

6.       Sebutharga hendaklah sah selama 30 HARI selepas itu.

 

7.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang disenaraikan dibawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

BIL

PERKARA

HARGA SEUNIT

KUANTITI

JUMLAH HARGA

 

01

 

 

 

 

 

Membekal Baju Korporat dan mencetak logo CUEPACS di baju. Jenis kain Comb Cottons warna BIRU CAIR  (Pelbagai Saiz):

 

Saiz

Lelaki

Wanita

10XL

1

-

9XL

1

1

8XL

1

-

7XL

6

1

6XL

9

6

5XL

25

15

4XL

55

34

3XL

126

74

2XL

266

128

XL

394

195

L

526

249

M

285

198

S

59

56

XS

8

11

 

Catitan : Semua penender adalah dikehendaki untuk memberi contoh corak reka bentuk Baju Korporat Comb Cottons warna BIRU CAIR dan warna tambahan bagi membentuk corak menarik dibenarkan (tidak di kembalikan)

 

 

2,730

 

 

 

 

JUMLAH

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………................................

……………………………………………………………………………………………………………....................

Tempoh bekalan boleh dihantar : …………………………………………………………………………..…

 

[Diskaun-diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan (misalnya cukai dan belanja membungkus) hendaklah ditunjukkan].

 

Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

Nama penuh pengurus               : ……………………………………………………………………………

 

Alamat                                     : ……………………………………………………………………………

 

        

Tandatangan dan cop penender   : ……………………………………….

 

Tarikh                                     : ……………………………………….

No. Telepon                             :………………………………………….

18 Julai 2023

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN DAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER TABLET UNTUK JAWATANKUASA TERTINGGI CUEPACS

 cuepacs 
18/7/2023


KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(No Pendaftaran : 195)

 1SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN DAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN

 KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER TABLET UNTUK JAWATANKUASA TERTINGGI CUEPACS

 

NO SEBUTHARGA : BIL 1/2023                                    Tarikh : 18 Julai 2023                    

 

 

 

KEPADA :

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

 

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:

CUEPACS

Tingkat 1, Wisma CUEPACS

Jalan Gajah Off Jalan Yew

Pudu

55100 Kuala Lumpur.

 

1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 1 Ogos 2023,  tidak lewat dari jam 12.00 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 1/2023

 

3.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.

 

4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

5.       Sebutharga hendaklah sah selama 30 HARI selepas itu.

 

6.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang disenaraikan dibawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil

PERKARA

HARGA SEUNIT

KUANTITI

JUMLAH HARGA (RM)

 

01

 

 

 

 

 

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER TABLET UNTUK JAWATANKUASA TERTINGGI CUEPACS

 

Pembekal hendaklah memilih salah satu spesifikasi yang akan dibekal:

 

a) Membekal Apple I Pad 10th
     Generation

 

Spesifikasi seperti berikut: 
i.    Screen 10.9 inci

ii.   saiz  (248mm x 179mm dan berat 
      481g

iii.   Pixel 360 x 1640 pixel resulation.

iv.   264 pixel per inch (ppi)

v.   True Tone Display

vi.   500 nits brightness

vii. Fingerprint- resistant oleophobic
       coating.

viii.   Camera 12 MP

ix.     Video recoding 4K video

x.     Operating system I Pad OS 16

 

 

Atau,

 

 

b).    Membekal Samsung  Galaxy
         Tab  S8 5G

 

Spesifikasi seperti berikut: 

 

i.             11” LTPS LCD Dislay

ii.            Wi-Fi + 5G Celullar 128GB

iii.           Processor (Octa-Core) Processor with  Protection Glass and Sleeve Cased.

iv.           1 year limited warranty bg samsung

 

Atau,

 

 

 

33 unit

 

 

 

 

Jumlah (RM)

 

 

 

 

 

 

 

Bil

PERKARA

HARGA SEUNIT

KUANTITI

JUMLAH HARGA (RM)

 

 

 

 

 

 

c)    Membekal  Microspft Surface
        Pro 8.

 

Spesifikasi seperti berikut: 

 

i)             13” Pixel sense Display

ii)            Wi-Fi with Celullar+ 128 GB

iii)           Processor : Dual-Core Gen Intel@ Core 13th  i3-1115G4

iv)          Operating windows system: window 11 Home with Protection glass and sleeve case.

v)            Microsoft Surface Pro Keyboard.

vi)          1 year warranty  by microsoft

 

 

 

 

 

Jumlah (RM)

 

 

 

*Sila tandakan dibawah ini  (Wajib dijawab)

 

Komputer Tablet yang akan dibekal oleh Pembekal.
Bulatkan  pada
( a ) ( b ) atau ( c ) 

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………................................

……………………………………………………………………………………………………………....................

Tempoh bekalan boleh dihantar : …………………………………………………………………………..…

 

[Diskaun-diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan (misalnya cukai dan belanja membungkus) hendaklah ditunjukkan].

 

Saya/Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

Nama penuh pengurus                 : ……………………………………………………………………………

 

Alamat                                      : ……………………………………………………………………………

 

 

 

Tandatangan dan cop penender   : ……………………………………….

 

Tarikh                                       : ……………………………………….