SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2023 : PEKERJA BERINTIGRITI TUNJANG NEGARA MADANI*** SAMBUTAN HARI PEKERJA 1 MEI 2023

05 Februari 2020

 Media CUEPACS
5/2/2020KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAMPERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS](Pendaftaran No 195)SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN

KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK SAMBUTAN HARI PEKERJA CUEPACS 2020NO SEBUTHARGA : BIL 1/2020                                   Tarikh : 05 Februari 2020
KEPADA :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:
CUEPACS
Tingkat 1, Wisma CUEPACS
Jalan Gajah Off Jalan Yew
Pudu
55100 Kuala Lumpur.1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 20 FEBRUARI 2020, tidak lewat dari jam 12.45 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No 1/20203.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.5.       Sebutharga  hendaklah sah selama  30 HARI selepas itu.

6.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.BIL
PERKARA
HARGA SEUNIT
KUANTITI
JUMLAH HARGA

01
Membekal Baju Korporat dan mencetak logo CUEPACS di baju. Jenis kain Comb Cottons  warna putih (Pelbagai Saiz) :
                        Lelaki  : Wanita
                7XL :   1                
                6XL :   2 
                5XL :   8             3
                4XL :   10           4
                3XL :   90           42
                2XL :   350        130
                XL   :   659        188
                L     :   536        175
                M    :   130        150
                S     :   6           15
                XS   :                1
Catitan: Semua penender adalah dikehendaki untuk memberi contoh corak reka bentuk  Baju Korporat Comb Cottons warna putih dan warna tambahan bagi membentuk corak menarik dibenarkan (tidak di kembalikan)
  

2,500
Jumlah (RM)Tawaran sebutharga dengan perkataan Ringgit Malaysia...............……………………………………………………………………………

……………………………..............................................................................................


Tempoh bekalan boleh dihantar : …………………………………………………………..[ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. Nama penuh pengurus                 :……………………………………….Tandatangan dan cop penender             :……………………………………….Alamat                   :………………………………………..Tarikh :………………………………..                                ……………………………………….