SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2023 : PEKERJA BERINTIGRITI TUNJANG NEGARA MADANI*** SAMBUTAN HARI PEKERJA 1 MEI 2023

18 September 2019

SEBUTHARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN MENCETAK BUKU LAPURAN KONVENSYEN TRI-TAHUNAN CUEPACS BIL-28 SESI 2019-2022 BAGI KEGUNAAN CUEPACS

Media CUEPACS
18/8/2018


KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM
PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS](Pendaftaran No 195)SEBUTHARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN
KERJA-KERJA BEKALAN MENCETAK BUKU LAPURAN KONVENSYEN TRI-TAHUNAN CUEPACS BIL-28  SESI 2019-2022  BAGI KEGUNAAN CUEPACS
NO SEBUTHARGA : BIL 4/2019                                              Tarikh : 18 September 2019
KEPADA :­­­
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:
CUEPACS
Tingkat 1, Wisma CUEPACS
Jalan Gajah Off Jalan Yew, Pudu
55100 Kuala Lumpur.


1.    Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA DIKIRI HADAPAN SAMPUL.
2.    Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan 3 Oktober 2019, mulai jam 11.30 pagi secara perbentangan.
3.    Semua penender hendaklah hadir dengan sendiri bersama contoh barangan yang hendak di bekalkan, membentangkan dan seterusnya meletakkan harga tawaran dalam borang tender. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No.4/2019.
4.    Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Wisma CUEPACS Jalan Gajah, Off Jalan Yew Pudu atau suatu alamat yang akan ditentukan kelak oleh CUEPACS (Kuala Lumpur/Selangor).
5.    Penender yang Berjaya hendaklah menghantar barangan pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak oleh CUEPACS sebelum konvensyen.
6.    Jawatankuasa setuju terima sebutharga tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga tertinggi, terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.
7.    Sebutharga hendaklah sah selama  90 HARI selepas itu.
8.    Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di
     bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.


BIL
PERKARA
KUANTITI
HARGA PUKAL (RM)
1.
BUKU LAPURAN
Spesifikasi
Cover
- 260 glossy  art paper
- full color printing front & back
- with perfect binding
- with UV lamination
Inside
- 128 glossy art paper
- Full Color
- Kandungan : 215 (min) -233
  (max) mukasurat (tidak
   termasuk kulit)
1600 unit
2.
BUKU MINIT
Spesifikasi
Cover
- 260 glossy  art paper
- full color printing front & back
- with perfect binding
- with UV lamination
Inside
- 80 gram simili paper
- with design 

Kandungan : 215 (min) -233  
  (max) mukasurat (tidak 
   termasuk kulit)
1600 unit
3.
BUKU USUL-USUL
Spesifikasi
Cover
- 260 glossy  art paper
- full color printing front & back
- with perfect binding
- with UV lamination
Inside
- 80 gram simili paper
- with design 

Kandungan : 215 (min) -233  
  (max) mukasurat (tidak 
   termasuk kulit)
1600 unit
4
PENYATA AKAUN
Spesifikasi
Cover
- 260 glossy  art paper
- full color printing front & back
- with perfect binding
- with UV lamination
Inside
- 80 gram simili paper
- with design

Kandungan : 215 (min) -233  
  (max) mukasurat (tidak 
   termasuk kulit)
1600 unit
JUMLAH SEBUTHARGA
 Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia ….………….....................................……………………………………………………………………………………………………………...........................................................................


 [ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].
Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 
Nama penuh pengurus                 :……………………………………….
Tandatangan dan cop pembekal             :……………………………………….
Alamat / No Tel                :………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………


Tarikh :………………………………..SEBUTHARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN BEG DAN PERALATAN BAGI KEGUNAAN KONVENSYEN TRITAHUNAN CUEPACS KALI KE 28 SESI 2019-2022

Media CUEPACS
18/9/2019 

 

KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(Pendaftaran No 195)

 

SEBUTHARGA BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN                  

KERJA-KERJA BEKALAN BEG DAN PERALATAN BAGI KEGUNAAN KONVENSYEN TRITAHUNAN CUEPACS KALI KE 28 SESI 2019-2022

 

NO SEBUTHARGA : BIL 3/2019                             Tarikh : 18 September 2019

 

 
KEPADA :
 
……………………………………………………
 
……………………………………………………
 
……………………………………………………
 
 
Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:
CUEPACS
Tingkat 1, Wisma CUEPACS
Jalan Gajah Off Jalan Yew
Pudu
55100 Kuala Lumpur.

 

 

1.            Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.           Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan 3 Oktober 2019, mulai jam 11.30 pagi secara perbentangan.

 

3.            Semua penender hendaklah hadir dengan sendiri bersama contoh barangan yang hendak di bekalkan, membentangkan dan seterusnya meletakkan harga tawaran dalam borang tender. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga No. 3/2019 dan diserahkan semasa perbentangan.

 

4.           Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Wisma CUEPACS Jalan Gajah, off Jalan Yew Pudu atau suatu alamat yang akan ditentukan kelak oleh CUEPACS (Kuala Lumpur/Selangor).

 

5.            Penender yang Berjaya hendaklah menghantar barangan pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak oleh CUEPACS sebelum konvensyen.

 

6.            Jawatankuasa setuju terima sebutharga tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga tertinggi, terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

7.            Sebutharga  hendaklah sah selama  90 HARI selepas itu.

 

8.            Semua perbekalan  peralatan hendaklah di cetak dengan logo CUEPACS dan di tulis KONVENSYEN TRI TAHUNAN CUEPACS KE 28 atau suatu perkataan yang diarah cetak oleh CUEPACS.

 

9.            Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

BIL
PERKARA
KUANTITI
HARGA PUKAL (RM)
01
Beg Konvensyen
Bentuk di tentukan oleh pembekal
 
1800 unit
02
Ball Pen
1800 unit
03
Buku nota saiz A5
Tebal 50 muka surat
1800 unit
04
Key Chain
1800 unit
05
JUMLAH SEBUTHARGA

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………...............

 

……………………………………………………………………………………………………………...

 

Tempoh bekalan boleh dihantar : ……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Diskaun – diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan ( misalnya cukai dan belanja membungkus ) hendaklah ditunjukkan].

 

Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

Nama penuh pengurus                 :……………………………………….

 

Tandatangan dan cop pembekal             :……………………………………….

 

Alamat / No Tel                :………………………………………..

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Tarikh :………………………………..