SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2022 : KELESTARIAN PENDIGITALAN MENDEPANI CABARAN

10 Januari 2009

防違紀被革職失退休金‧紀律部隊多選繳公積金

SinChew
10/1/2009


(吉打‧雙溪大年)全國民事雇員職工聯合總會(CUEPACS)總秘書阿末沙莫哈末占透露,紀律部隊的公務員如警察或軍人最喜歡選擇雇員公積金計划,作為退休時的存款,以免在被停職時一無所有。
他說,這些紀律部隊的公務員都喜歡選擇這項計划,因為這對他們往後的日子有很大的保障,一旦這些公務員被發現違反有關紀律問題而被革職,他們仍會獲得所存在公積金戶口的款項。
“如果這些公務員選擇政府的退休金計划,他們在服務期間被停職將一無所有。”
他呼吁全國120萬名公務員選擇雇員公積金計划,為自己的將來或退休的日子著想。
他補充,公積金計划對於政府來說很耗費,尤其是公共服務局退休組在處理此事時會小心翼翼,此組不鼓勵福利優渥的公務員選擇有關計划。
他是於今日(週六,1月10日)早在知甘峇都大年市議會禮堂與吉州公務員進行交流時,如此指出。共有500多名公務員響應有關的交流會,出席嘉賓包括全國民事雇員職工聯合總會吉州分行主任奧斯曼哈密。
席間,全國民事雇員職工聯合總會理事們也在現場為巴勒斯坦戰爭的難民展開籌款,並獲得出席者熱烈的響應。
評估公僕工作表現盼其他方式取代考試
全國民事雇員職工聯合總會主席奧瑪希望,政府能以其他方式來取代考試方式來評估公務員的工作表現,而他們必須在下午3點召開會議後,才決定向政府建議要以甚麼方式來取代,才會讓各等級的公務員覺得公平。
他指出,評估工作表現報告(Penilaian Tahap Kerja)是於2006年就開始在公務員領域上執行,也間接影響到加薪及升職問題。
他補充,藍領公務員的學歷不高,若要他們去面對考試後才可以加薪或升職,那只有少部份可做到。
從調查報告顯示,只有女性的公務員才喜歡評估工作表現制度,而大多數的男公務員因嫌考試要讀書的麻煩,而拒絕執行這項制度。

Tiada ulasan: