SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2023 : PEKERJA BERINTIGRITI TUNJANG NEGARA MADANI*** SAMBUTAN HARI PEKERJA 1 MEI 2023

22 September 2022

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK PERWAKILAN KONVENSYEN KONGRES TRITAHUNAN CUEPACS KE-29 SESI 2019-2025

 Ccuepacs medis
21/9/2022

KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(Pendaftaran No 195)

 

 

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN             

KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK PERWAKILAN KONVENSYEN KONGRES TRITAHUNAN CUEPACS KE-29 SESI 2019-2025

  NO SEBUTHARGA : BIL. 7/2022                            Tarikh :  21 September 2022

 

 

KEPADA :

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

 

…………………………………………………………

 

 

 

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:

CUEPACS

Tingkat 1, Wisma CUEPACS

Jalan Gajah Off Jalan Yew

Pudu

55100 Kuala Lumpur

 

 

1.       Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA / TENDER DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.       Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 29  SEPTEMBER 2022, tidak lewat dari jam 12.45 tengahari. Sebutharga mestilah dimasukkan kedalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga Bil. 7/2022

 

3.       Semua perbekalan barangan ini hendaklah dihantar terus ke Ibu Pejabat CUEPACS Jalan Gajah Off Jalan Yew Pudu Kuala Lumpur.

 

4.       Jawatankuasa setuju terima sebutharga/tender tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

5.       Sebutharga hendaklah sah selama 60 HARI selepas itu.

 

6.       Sila beri sebutharga bagi bekalan barang-barang / perkhidmatan yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

BIL

PERKARA

HARGA SEUNIT (RM)

KUANTITI

JUMLAH HARGA (RM)

 

01

 

 

 

 

 

 

Membekal Baju Korporat lengan pendek (lelaki) lengan panjang (Wanita) dan mencetak logo CUEPACS di baju. Jenis kain Comb Cottons warna Putih/ Maroon (Pelbagai Saiz) :

 

SAIZ

LELAKI

WANITA

10XL

1

1

8XL

-

1

7XL

6

4

6XL

3

4

5XL

14

10

4XL

32

23

3XL

88

68

2XL

179

99

XL

318

116

L

355

153

M

221

116

S

47

36

XS

1

7

 

Catitan : Semua penender adalah dikehendaki untuk memberi contoh corak reka bentuk  Baju Korporat Comb Cottons warna PUTIH dan warna tambahan bagi membentuk corak yang menarik dan dibenarkan (tidak di kembalikan)

 

 

  

 

1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

 

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tempoh bekalan boleh dihantar : ………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

[Diskaun-diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan (misalnya cukai belanja membungkus) hendaklah ditunjukkan]

 

Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

 

 

Nama penuh pengurus : ……………………………………………….

 

 

Tandatangan dan cop penender : ……..……………………………

 

Alamat : ……………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

 

No. Telefon : ………………………………………………………………..

 

 

 

Tarikh :                                   


Tiada ulasan: