SELAMAT DATANG KE BLOGSPOT CUEPACS

*** KUNJUNGILAH BLOGSPOT INI UNTUK MENDAPAT MAKLUMAT TERKINI*** CUEPACS DI HATI KU***Tema Hari Pekerja CUEPACS 2023 : PEKERJA BERINTIGRITI TUNJANG NEGARA MADANI*** SAMBUTAN HARI PEKERJA 1 MEI 2023

21 September 2022

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG BAGI KEGUNAAN KONVENSYEN KONGRES TRITAHUNAN CUEPACS KALI KE-29 SESI 2022-2025

 Media cuepacs
21/9/3033

KONGRES KESATUAN PEKERJA-PEKERJA DI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM [CUEPACS]

(Pendaftaran No 195)

 

SEBUTHARGA/TENDER BAGI BEKALAN BARANG-BARANG PERKHIDMATAN             

KERJA-KERJA BEKALAN : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEG BAGI KEGUNAAN KONVENSYEN KONGRES TRITAHUNAN CUEPACS KALI KE-29 SESI 2022-2025

 NO SEBUTHARGA : BIL 6/2022                                                      Tarikh : 21 September 2022

 

 

KEPADA :

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

……………………………………………………

 

 

 

Pelawaan Sebutharga dikeluarkan oleh:

CUEPACS

Tingkat 1, Wisma CUEPACS

Jalan Gajah Off Jalan Yew

Pudu

55100 Kuala Lumpur.

 

 

1.          Syarat-syarat penyerahan / penyempurnaan dikehendaki : DIMASUKKAN DALAM SAMPUL SURAT YANG DISILKAN DAN DICATITKAN NOMBOR SEBUTHARGA DIKIRI HADAPAN SAMPUL.

 

2.          Tarikh dikehendaki diserahkan / disempurnakan : 29  SEPTEMBER 2022, tidak lewat dari jam 12.45 tengah hari di Wisma CUEPACS, 34A Jalan Gajah, off Jalan Yew Pudu, 55100 Kuala Lumpur. Sebutharga mestilah dimasukkan ke dalam satu sampul berlakari dan bertanda, Sebutharga Bil. 9/2022

 

3.          Penender yang berjaya hendaklah menghantar barangan pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak oleh CUEPACS sebelum konvensyen dan semua perbekalan barangan yang telah siap hendaklah dihantar terus ke Wisma CUEPACS, Kuala Lumpur atau suatu alamat yang ditentukan kelak oleh CUEPACS (Shah Alam Convention Center (SACC)).

 

4.          Jawatankuasa setuju terima sebutharga tidak terikat dengan mana-mana tawaran harga tertinggi, terendah atau sebarang bentuk yang difikirkan memuaskan hati penender.

 

5.          Sebutharga hendaklah sah selama 60 HARI selepas itu.

 

6.          Perbekalan hendaklah di cetak dengan logo CUEPACS dan di tulis KONVENSYEN KONGRES TRITAHUNAN CUEPACS KE-29 atau suatu perkataan yang diarah cetak oleh CUEPACS.

 

7.          Sila beri sebutharga bagi bekalan barang yang di senaraikan di bawah dengan tertakluk kepada had-had dan syarat-syarat yang ditetapkan.

 

BIL

PERKARA

KUANTITI

HARGA PUKAL (RM)

01

Beg Konvensyen

(bentuk di tentukan oleh pembekal)

 

1800 unit

 

 

JUMLAH SEBUTHARGA

 

 

 

Tawaran sebutharga dengan perkataan : Ringgit Malaysia….…………..........................................

 

………………………………………………………………………………………………………

 

Tempoh bekalan boleh dihantar : …………………………………………………………………..

 

[Diskaun-diskaun perniagaan, tunai, bayaran cepat dan diskaun-diskaun lain dan apa-apa bayaran tambahan (misalnya cukai dan belanja membungkus) hendaklah ditunjukkan].

 

Saya /Kami dengan ini menawar untuk membekalkan barang-barang perkhidmatan di atas dengan syarat-syarat yang ditunjukkan di atas. 

 

Nama penuh pengurus                 :……………………………………….

 

Tandatangan dan cop pembekal             :……………………………………….

 

Alamat / No Tel                :………………………………………..

 

…………………………………………

 

Tarikh :………………………………..


Tiada ulasan: